När det kommer till viktiga plattformar för e-handel får så kallade ”smartphones” och läsplattor allt större roll i dagens samhälle. Smartphones beräknas i många västländer vid det här laget ha ersatt andra telefoner som kommunikationsmedel med runt femtio procent. Runt trettio procent av alla smartphone-användare handlar dessutom redan idag regelbundet via telefonen. Med det i åtanke är det värt att notera att tre av tio av dessa användare handlar via appar på sin telefon medan resterande använder webbläsare för sina handelsbehov online.

Det belyser vikten av att ha en e-handelssida som kan fylla kundens behov. Att göra din plattform lättillgänglig oavsett var kunden är eller vilken plattform kunden sitter vid blir vital för att öka engagemanget. Enkla, responsiva sidor anpassade för mobilen är med andra ord kritiska för att både konkurrera om kundens uppmärksamhet och skapa nöjda kunder. Att ge kunden butiken direkt i mobilen eller läsplattan skapar enorma möjligheter och det är en marknad på stark frammarsch. För att lyckas handlar det därför om att göra det bekvämt för kunden och skapa ett mervärde som ger säljaren dennes lojalitet och engagemang.