Vi kommer att uppdatera MySQL- databasmotorn på flera av våra kunders webbplatser till MariaDB.  Uppdaterngen kommer att ske den 13 oktober mellan kl. 22.00 – 23.59.

MariaDB är en av de mest populära databaserna med öppen källkod. Den är gjord av de ursprungliga utvecklarna av MySQL. Den är en del av de bästa erbjudanden  som finns idag och är en standard i de flesta Linux-distributioner.

Den bygger på prestanda, stabilitet och öppenhet och MariaDB Foundation säkerställer dess framtida utveckling.

Vi vill även passa på att informera om ytterligare ett planerat underhåll, gällande delar av vår server webbmiljö, natten till den 25:e november. I samband med underhållet kommer PHP uppgraderas från 7.2 till 7.4. Under tiden för ovanstående underhåll kan webbplatsen vara otillgänglig.