Artificiell Intelligens (AI) för att förbättra tillgängligheten på sin webbplats används framför allt av de stora (Amazon, Google) som ett viktigt hjälpmedel för att utöka tillgängligheten. Genom AI skapas automatiska datadrivna insikter. Det innebär att besökarna snabbare nås av rätt information, rätt erbjudande som hjälper till att hitta det de behöver och att de inte tröttnar och lämnar sidan i förtid.

  • Bounce rate (Avvisningsfrekvens) minskar.
  • Bättre konvertering (försäljning) på en sida som anpassar sig efter besökaren.

Det som AI använder är ett antal in parametrar för att förutspå vad besökaren behöver. Amazon, Alibaba och de största inom e-handel utnyttjar redan detta. Man tittar på historik på webbplatsen, historik om kunders beteende, yttre omständigheter (Årstid, Tid, Väder mm).  

Varje besökare får därför ett personligt erbjudande beroende på AI och den historiska data som finns lagrad. Antingen direkt på webbplatsen eller via nyhetsbrev.

Via ett plugin så integrerar man webbplatsen med en plattform som använder sig av olika algoritmer beroende på mängden tillgängliga data. Detta medför att en nystartad butik likväl som en etablerad butik kan börja nyttja plattformen från dag ett.

Vill du veta mer?

Kontakta Inline