Fram till rätt nyligen riktade sig e-handeln mest till att locka med gynnsamma erbjudanden för att få kunden så snabbt som möjligt, med vald produkt vidare till kassan. Denna modell har tvingats bli kraftigt omvärderad då den nya tekniken öppnat upp helt nya områden och möjligheter för kundengagemang. Med Internet både i hemmet och i handen öppnas en ny värld upp med oändliga produktval och möjligheter som alla tävlar om kundens uppmärksamhet.

Kundengagemang handlar inte längre bara om envägskommunikation från säljarens sida. Den har blivit mer dynamisk med kunder som vill ha en närmare relation till både butik och säljare med förväntningar om en givande tvåvägs kommunikation. Så för att tävla mot konkurrenterna blir säljare helt enkelt tvungna att i större och större utsträckning nå ut via olika medier, kanaler och nya plattformar.

Att engagera en kund handlar alltså inte bara om att erbjuda en attraktiv produkt eller attraktiva erbjudanden. Man måste få kunden att både själv känna sig delaktig och att få denne att känna att säljaren själv är delaktig och aktiv. Detta kan åstadkommas dels genom att göra en e-handels-sajt mer personlig och behovsanpassad men även genom att aktivera kunden. Populära och effektiva metoder för detta som visat sig fungera är till exempel att fråga kunden själv hur den vill bli kontaktad eller att skapa spelliknande innehåll där kunden belönas genom att vara mer aktiv via olika poängsystem.

Undersökningar har gjort gällande att vikten av att direkt engagera kunder på nätet blivit allt högre. De kunder som är mer aktiva och känner sig mer involverade i den butik de besöker online lägger ned både mer tid på varje inköp och handlar både mer och oftare. Det beräknas att en engagerad kund skapar 23 % mer vinst än en vanlig tillfällig kund, vilket är en väldigt motiverande siffra. Det innebär att den återkommande engagerade kunden skapar mer köpvärden och drar ned kostnaden för att hitta nya kunder.

Andra liknande undersökningar pekar på att endast 10 procent av engagerade kunder litar fullt ut på reklamkampanjer, medan runt 70 procent litar på tips från sina vänner och andra engagerade kunder. Lika många är de som påstår sig vara villiga att spendera mer hos säljare som erbjuder bättre kundservice. Denna typ av kunder är bättre på att ge både feedback och dessutom mindre benägna att komma med klagomål på grund av enstaka besvikelser vid något köp. De försöker istället ta hjälp av företagens eller butikernas support och lösa problemen den vägen.

Sociala medier har också en växande betydelse i detta sammanhang, och en e-handelsplattform som underlättar för både säljare och kund att sprida kunskap om olika produkter blir allt viktigare. Över 400 miljoner ”tweets” på Twitter och 3.2 miljarder ”likes” på Facebook postas varje dag. Ett faktum som skapar enorma möjligheter för e-handlaren att få feedback från kunder på en global skala likväl som regional.