För att skapa inlägg, produkter med mera som innehåller genomskinlig bakgrund så rekommenderar vi våra kunder att använda verktyget Pixlr.

Klicka på länken här så kommer en enkel beskrivning i hur man går till väga.

Pixlr skapa transparent bakgrund