justitia_pulDe kunder som handlar i din nätbutik måste ange information om sig själva för att
du ska kunna leverera och ta betalt. Lagen om hur och vilka personuppgifter du får lagra i din nätbutik heter förkortat PUL.

Detta är tillåtet:
Du får lagra personuppgifter i ett kundregister utan kundens samtycke, om det är
nödvändigt för att t.ex. kunna leverera en vara eller ett nyhetsbrev som kunden har
begärt.

Du behöver inte informera kunden om hur du behandlar personuppgifter, så länge som
det ingår i normal kundservice. Exempel på det kan vara att skicka ut information till kunder
som har handlat i din nätbutik.

Du får registrera personnummer om det krävs för t.ex. kreditgivning. Kreditgivning kan
vara att kunden köper en vara från dig mot faktura.

Detta får du inte:
Om du vill använda kundens personuppgifter i andra sammanhang som kunden inte
förväntar sig, måste du informera kunderna om detta.

Du skall inte heller behandla och lagra uppgifter som du inte behöver.

Du är skyldig att på kunds begäran kunna lämna ut de uppgifter du har lagrat om denne.