På spaning under Almedalsveckan 2016, där näringsliv och politiker möts i tusentals möten, tal, seminarier och debatter. Ordet digitalisering är ett av de flitigast använda överhuvudtaget. På närmare 400 aktiviterer av de totalt 3824 som genomförts under veckan är digitaliseringen en del i innehållet.
Vad är då digitalisering? Svaret är nog ganska brett om hur IT börjar bli något som vi i det svenska samhället börjar få både förmågan och viljan att använda den nya tekniken i arbete och vardag.
Vi hör exempel på hur lärare i skolan börjar använda Youtube för att ladda upp och distribuera kunskap till sina elever med kraftigt förbättrade studieresultat som följd (Bland annat i Helsingborg).
I Stockholms så använder man idag ”intelligenta soptunnor” som dels packar ihop innehållet och talar om när det är dax att tömma. Detta innebär stora miljö och kostnadsbesparingar eftersom transporterna blir optimerade.
digitaliseringI Borås som är en tidigare postorderstad ligger man idag långt framme inom forskning på e-handel och handel.
Inom området e-handel så sker det hela tiden en utveckling och det som är tydligt är det inom en snar framtid kommer nya innovationer inom logistik och leverans och det som sticker ut är bland annat
-3d printers som snart kan producera allt hemma hos kunden till och med proteser och kroppsdelar i framtiden så talas det om att det skall vara möjligt organ som lever och njure.
-Samarbeten mellan olika aktörer som post nord, ICA och låsföretag som distribuerar direkt in i kylen hemma hos kunden.
-Leveranser med såkallade drönare är också uppe på agendan. Här ser dock lagstiftningen sätta käppar i hjulen, luftutrymmet är ju reglerat.