På spaning i Almedalen fortsätter med en liten jobbspaning.

Handeln ökar sin omsättning även i år, det som är nytt är att e-handeln för första gången står för mer än hälften av den ökningen. Marknadsandelen för e-handelns del av den totala handeln är just nu 8% (58 miljarder kronor), man räknar med att den andelen kommer att vara mellan 15-20% år 2025.
Med denna omställning så kommer naturligtvis jobb att försvinna från traditionell handel, vi tror att det kommer att röra sig om i första hand butiksjobben som försvinner. Behovet av kassapersonal, butikssäljare, butikslagerpersonal med flera kommer att minska.
Vi tror inte att butikerna försvinner helt och hållet utan att det som sker är att de stora aktörerna, de stora kedjorna ersätter sina stora varuhus med mindre utrymmen för att visa upp produkter för kunderna. Man behöver mindre kvadratmeter, mindre lagerutrymmen man bjuder in till mer inspiration, mer teknik med ex. VR simulering (Virtual Reality) med mera. Kunderna checkar ut och betalar varorna själva och får de levererade till hemmet eller till önskad Pick-up poits.
Fastighetsägare kommer att erbjuda de mindre e-handelsaktörer som enbart finns on-line att hyra ytor för att göra likadant som de större aktörerna. Skickliga stadsplanerare och kommuner som gör bra satsningar för stadskärnan kommer att vara attraktiva mötesplatser för folk och därmed också morgondagens handel. Kunder lockas av aktiviteter och upplevelser där också andra samlas.
Min spaning riktar in sig på de nya jobb som kommer att skapas inom framtidens handel med allt större andel e-handel. Nya avancerade arbetsillfällen inom morgondagens marknadsföring digitalt även allt inom frakt, service och logistik. Det kommer att behövas mycket resurser för exempelvis för att ta hand om all data och digitala avtryck som vi gör som människor och kunder.
Vad händer med jobbenSammanfattning är att många jobb som försvinner kommer att ersättas med nya jobb inom e-handel däremot så kanske vi inte kommer att behöva kundvagnen i framtiden