På spaning om framtidens handelStora delar av cityhandeln har under de senaste 20 åren förflyttats från stadskärnan till utanförliggande köpcentra där kunder många gånger erbjudits lägre priser, bättre parkeringsmöjligheter samt ett stort utbud av olika butiker.
Det som idag sker är att handeln flyttar in i datorn i och med att e-handeln ökar. Detta drabbar de butiker som finns kvar inne i centrum och även butiker i köpcentrumen utanför staden. Konsekvenserna blir att många butikslokaler riskerar att stå tomma och att etableringen av köpcentra blir allt svårare. Näthandlande kunder samlas istället vid e-handelns utlämningsställen nära jobb eller bostaden.
Denna spaning förutser att det är köpcentrumen som i framtiden blir de som får det svårast att klara sig framför allt i städer där kommuner, stadsplanerare och fastighetsägare går samman och inser att satsningar i stadskärnan innebär att attraktiviteten inne vi centrum ökar intresset till nackdel för köpcentret utanför. Många fler små och stora butiker med e-handel får etablera sig inne i centrum. Människan är ett flockdjur som gärna vill ha andra omkring sig, man vill ha en upplevelse i form av vackra parker, kultur, restauranger, bebyggelse, rekreation med mera. Fastighetsägarna kommer att erbjuda flera företag en mindre yta med utrymme för så kallade show-room. Detta för kunder som vill ”klämma och känna”, därutöver så ser man till att ordna med nya platser för att hämta varor och lämna returer. Kunden kommer att besöka butiken för att inspireras, välja och via webben beställa endera inne i butiken eller via sin egen enhet, kallas för ”showrooming”.
Det som just nu fördröjer denna förflyttning är att e-handeln inom livsmedel ännu inte har tagit fart 98% av all livsmedelshandel sker ännu i fysiska butiker och där har ännu köpcentrumet ett försprång med lägre priser.
Räkna med att köpcentrumen kommer att vara borta i den form de har idag om 20 år.