AMPAMP är en ny öppen standard från Google.

Vi vet sedan en tid tillbaka att Google prioriterar mobilvänlighet som en viktig SEO rankingfaktor.
Nästa viktiga ranking är hastigheten eller svarstiden på sidan som får allt större betydelse ur SEO-perspektiv.
Av två likvärdiga sidor där den ena är långsam och den andra snabb, favoriseras den snabbare i sökresultaten eftersom den anses mer användarvänlig.

AMP (Accelerated Mobile Pages) är en ny öppen webbstandard. Mobilanvändarna kommer till en särskild snabb mobilvänlig AMP-sida/site.

Google lanserar AMP över hela sitt index och meddelar dessutom att det mobila sökindexet inom en snart framtid kommer
att vara det primära, ett arbete som går i hisnande fart redan nu.
Är wepplatsen inte mobilanpassad och snabb kommer den obönhörligen att straffas av Google i framtiden.