Inline har under de senaste veckorna uppdaterat våra webbplatser för att kunna gå från PHP 5 till PHP 7.

Efter mer än 10 år utan några större uppgraderingar har PHP 7 gjort sin entré i december 2015. Eftersom denna uppgradering innehöll så många betydande förändringar så blir processen för anpassning till en webbplats i befintlig WordPress miljö med alla tillägg besvärlig.

Skälen till att man byter till PHP 7, särskilt med WordPress är dock stora. Minsta PHP-krav idag för WordPress-kärnan har ökat, och många plugins och teman kan snart bli oförenliga med äldre versioner av PHP. Under tiden kommer de tidigare versionerna inte att fortsätta att få säkerhetsfixar för alltid, vilket kan leda till att man utsätts för hackare. Sammantaget är PHP 7 snabbare, säkrare och betydligt mer resurseffektivt än äldre versioner. Som ett exempel kan en webbplats som kör PHP 7 hantera dubbelt så många besökare som PHP 5 kan, med samma mängd minne.

PHP 5.6 slutade ta support den 19 januari 2017 och säkerhetsuppdateringar upphörde den 31 december 2018:

Det som är den stora utmaningen och att se upp med under processen, är till exempel icke-kompatibla, icke uppdaterade skript och skräddarsydda anpassade plugins som måste skrivas om med nya anrop mm för att kunna köras i PHP 7.

Med andra ord uppdateringen till PHP 7 är helt nödvändig för att kunna utnyttja fördelarna med fortsatt aktiv utveckling.