Webbsäkra typsnitt

När man väljer typsnitt (stilsort, teckensnitt) så är det viktigare att man väljer något som fungerar bra för användaren i dennes webbläsare.
Det man inledningsvis måste veta är hur olika typsnitt fungerar på hemsidor. När man designar en sida så anger man i koden vilket typsnitt webbläsaren i kundens dator ska läsa in. Det innebär att om man väljer ett ovanligt typsnitt så kommer inte användaren kunna läsa in sidan om inte den finns i dennes dator. Därför är det olämpligt att använda moderna häftiga teckensnitt eftersom man då inte säkert kan veta hur sidan ser ut för olika användare. Därför använder man sig i regel bara av webbsäkra teckensnitt det vill säga teckensnitt som är standard på de flesta system (iOS, Windows, Linux). De teckensnitt vi i första hand vill rekommendera är följande:
Verdana, Lucida Sans, Arial, Arial Black, Tahoma

Rubriker

När man designar sin hemsida/webbutik så tycker vi inte att det gör så mycket att man väljer ett speciellt teckensnitt till logotyper och grafiska rubriker då detta representerar varumärket. Dessa producerar man som bilder så att det saknar betydelse vilken webbläsare och vilka stiltyper som användaren har i sin dator. Skriven text, t.ex. produktbeskrivningar eller blogginlägg så är det viktigt att dessa är lättlästa. Varje person som tröttnar på att försöka läsa är en förlorad kund!

Kontrast

Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är en god synergonomi på sidan, till att börja med avseende kontrasten. Svart text på vit bakgrund ger hög kontrast, i många fall för hög, väljer man en allt för ljus bakgrund och en alltför svart text för att man vill få riktigt hög kontrast så blir det ansträngande att läsa på grund av allt det ljusa. Om man väljer vit text på svart bakgrund kan det vara bra att veta i miljöer med mycket ljus omgivning kan dessa texter också bli något ansträngande att läsa. Det vi därför rekommenderar att man väljer en mörk grå text om man har vit bakgrund. Detta sänker kontrasten lagom mycket för att det ska bli vilsamt för ögonen, men ändå vara tillräckligt hög för att man kan läsa den utan att anstränga sig. Man kan även göra text mer lättläst genom att ändra t.ex. radavstånd, mm.

Färgblindhet

Något man absolut bör ta hänsyn till på en sida är färgblindhet som faktiskt inte är så ovanligt som man kan tro framför allt bland den manliga delen av befolkningen.
Vanligaste formen av färgblindhet är någon form av röd-grönblindhet. Detta innebär att den färgblinde endast med svårighet, eller inte alls, kan se skillnad mellan rött och grönt. Man bör därför inte använda dessa färger samtidigt t.ex. inte ha en röd sida med grön text.