Betydelsen I att vara snabbast på att leverera kommer att öka för vilken webbutik kunden väjer att handla ifrån. Den amerikanska e-Handels jätten Amazon.com har tagit fasta på detta och planerar sina framtida leveranser med så kallade ”drönare”. Dessa obemannade luftfarkoster kan idag ta paket upp till ett par kilo direkt från lagret till kunden. Man strävar mot leveranstider på 30 minuter. Det är idag inte tekniken som kan bli ett problem utan förmodligen att få de tillstånd som krävs för att trafikera luftrummet med dessa farkoster. Titta gärna på filmen och fundera på om leverans med ”drönare” är något vi kommer att se mycket av i framtiden.