SEOVi får ofta frågan om SEO och vad det är. Sökmotoroptimering eller SEO som det ofta förkortas till är ett samlingsnamn på de metoder och tekniker som man använder för att komma så högt upp som möjligt när personer, via sin webbläsare, söker information. För att kunna lyckas krävs dels kunskap om hur sökmotorerna arbetar samt en kunskap om hur folk i företagets målgrupp använder sökord. Sidans ranking bestäms idag i första hand av sidans innehåll och hur sidans besökare värdesätter sidan. Man ökar i ranking om man har besökare som stannar länge och som är nöjda med det dom får på sidan. I tillägg så gynnas snabba och sidor med säkerhetscertifikat.