Projektbeskrivning

Inline fick uppdraget att med utgångspunkt från Kommunen och destinationsbolagets befintliga grafiska profil skapa en webbutik för samtliga profilprodukter som finns till försäljning. Detta har inneburit att man erbjudit och nått ut med dessa produkter långt utanför kommunen och den lokala turistbyrån.