Projektbeskrivning

Uppdraget att byta den föråldrade plattformen till en modern med modern design utan att gamla kunder skall förloras på vägen. Förutom design, bokningsfunktion så var det en hel del SEO och trafikanalys på vägen