Projektbeskrivning

MTF – Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är en ideell förening med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik. Deras vision är
att vara ledande företrädare för personer verksamma inom medicinsk teknik i vård, akademi och industri.
MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.