Inline är nu en certifierad partner i Googles Engage Program. Vi kan därmed i samarbete med Google hjälpa våra kunder att starta Adwords annons kampanjer.
Vår hjälp består i att konfigurera sökord, målgrupp(-er), geografiskt område och lägga in annonstext(-er). Därefter startar vi kampanjen. En bra konstruerad annons kampanj i Adwords gör att man snabbt når ut till relevanta presumtiva kunder.

Träffsäkerhet.

Det går att styra potentiella kunder till rätt information (sida, produkt) vilket ger inte bara ökad trafik till siten utan den trafik som kommer in är också intresserad av det som finns att köpa eller ladda ner..

Mätbarhet.

Genom Adwords detaljerade rapporterin är det lätt att mäta och följa upp vilka intäkter kampanjen ger.

Budgetkontroll.

Man betalar bara när någon klickar på annonsen och man bestämmer en maximal kostnad per dag vilket gör att man får full kontroll över kostnaderna..