Samarbete mellan Helikopter designbyrå och Inline.

Nu är Inlines nya grafiska profil klar!
När det gäller frågor runt produktion och framtagande av grafisk profil samarbetar Inline med Helikopter – en strategisk designbyrå med kontor i Piteå, Skellefteå och Falun. I detta samarbete så bistår Inline med lösningar inom e-handel.

Tillsammans med Daniel Wilén på Helikopter har vi fått fram ett helt nytt, modernt utseende för Inline.