SEO med Google

SEO med Google

Avgörande för att dina kunder skall hitta din sida är att få en bra SEO ranking av sidan hos sökmotorer i allmänhet och sökmotorn Google i synnerhet.
Här är några tips för att uppnå bättre ranking på din webbsida det vill säga sådant som ger bra värden till framförallt Google:

 • Om domännamnet stämmer in på de sökord som kunden väljer.
 • Om sökorden finns med i permalänken.
 • Om sökorden finns med i rubriker och i bildtexter på sidan.
 • Hur länge som domännamnets har funnits.
 • Om innehållet är relevant, intressant, nyligen uppdaterat.
 • Ifall sidbeskrivningen (Meta) innehåller relevant information.
 • Har sidan har många besökare som dessutom stannar länge på sidan.
 • Var sidan ligger rent geografiskt avseende på målgruppen.
 • Antal länkar in till sidan.
 • Antal länkar ut från sidan.
 • Hur betydelsefulla dessa länkar är exempelvis från sociala medier.
 • Om sidan är mobilanpassad (nytt från 21 april 2015).