Hans-Erik Hägglund grundare av Inline Services Sweden AB berättar om bakgrunden till att bolaget idag arbetar med att hitta framgångsrika lösningar för sina kunder för en fungerande e-handel.

Jag har personligen över 30 års erfarenhet av IT lösningar där jag varit verksam inom alla olika delmoment från ide till färdig lösning ute hos kund. Kundrelationer har varit något som jag genom åren brunnit allra starkast för både när det gäller att hitta nya kunder liksom att förvalta de redan befintliga. Försäljning mot företag liksom mot privata slutkunder både från butik liksom via telefon och hembesök ligger i min erfarenhetsbank, vilket är synnerligen gångbart när man tittar på webbutiken.

Det var i samband med att jag själv fick uppdraget att starta en webbutik som skulle sälja båttillbehör som de första tankarna föddes om att det borde finnas många företag skulle behöva hjälp med att få till en färdig lösning. Vi som arbetade med detta projekt kunde försäljning men insåg ganska snart att det krävdes mycket mer och att det verkligen inte var så enkelt som man först kunde tro. Teknisk plattform måsta väljas, design som säljer, bra säljande bilder och produktbeskrivningar behöver tas fram. En server där webbutiken skall ligga behövs, en server som dessutom är driftsäker. En betalväxel som hanterar alla betalningar. Hur man skall leverera, vilken speditör passar. Frågorna är många och det tog lång tid att få svaren på alla. Risken för misstag är många i samband med alla val. Vi valde till exempel ett e-handels system som var integrerat med vårt affärssystem vilket vi ångrade efteråt, affärssystemet var bra men det är inte alltid säkert att de är bäst på just e-handel.

Under hösten 2010 så besökte jag många företag runt om i Norra västerbotten och mötte då en hel del tankar om framtiden och en hel del erfarenheter från de som försökt sig på att starta sina första webbutiker eller försökt få igång en försäljning via hemsidan. Detta var några av de synpunkter som jag mötte:

1. ”Vi har funderat på att starta men vet inte riktigt hur man gör”

2. ”Vi har prövat en billig gör det själv lösning men vi har inte sålt någonting”

3. ”Vi har en betallösning som kostar mer i månaden än vad vi omsätter i webbutiken”

4. ”Kunden mailar in sina beställningar via hemsidan, men det innebär en massa merarbete för oss”

5. ”Vi har inte tid nu när vi utökat våra öppettider”

6. ”Våra kunder vågar inte handla via vår nya webbutik”

7. ”Vi tror det blir svårt med leveranserna till våra kunder”

8. ”Vi satsar inte på internet överhuvudtaget…har ingen hemsida”

 

Tillsammans med kunniga samarbetspartners och några få engagerade medarbetare så började vi vår resa för att hitta en enkel funktionell och beprövad nyckelfärdig lösning för de som vill etablera en webbutik. Målgruppen i första steget är de företag med mindre än 10 anställda och som genom sin satsning får fler kunder och därmed en ökad omsättning.

Vi har efter en hel del forskande och egen utveckling hittat en bra teknisk plattform som dessutom genom att den är så utbredd kommer att vara säker inför en framtid i många år. Vi har byggt en lösning där webbutiken är helt integrerat med företagets hemsida. Vi har tillsammans med våra pilotkunder lärt ut och lärt av misstagen som lätt låter sig göras när man sätter igång. Vi kan bara säga till de som vill ha vår hjälp med att komma igång, vi levererar med den kompetens som kunden behöver, vi är att lita på nu och i framtiden. ”Vi håller kunden i handen så länge det behövs”.