Sociala medier är en benämning på ”webbplatser/webbtjänster där man på ett enkelt sätt kan följa särskilda intresseområden, knyta kontakter och kommunicera”. För en mera utförlig beskrivning så titta in på Wikipedia
Exempel på några av de största är Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Google+, LinkedIn samt olika bloggar.
Man kan säga att man istället för att träffas live för att knyta kontakter och hålla kontakten så använder man något eller några av ovanstående virtuella Sociala medier.

Något för vårt företag?
Idag finns mängder av företag med i de sociala medierna med egna konton och kanaler. Det skyltas vitt och brett på hemsidor om att man ska följa företagen på framför allt Facebook och Twitter. Men måste man som företag finnas med här?
Svaret är både Ja och Nej, det beror helt enkel på vilket syfte man har och i vilken utsträckning man vill använda sin hemsida.

Uppdatera med Facebook
Man ska ha klart för sig att om man ger sig in för att medverka i de sociala medierna så är det ett enormt tidskrävande jobb. Man kommer att ha ett kontinuerligt arbete med att uppdatera sidan och att bevaka sin sida flera gånger om dagen. För ett effektivt deltagande kräver detta i princip att man anlitar en resurs som är dedikerad till att följa upp och uppdatera. En dåligt uppdaterad Facebook-sida faller snabbt i glömska, och kan i värsta fall vara en källa till negativ publicitet; ”Kan man inte ens underhålla sin Facebook-sida, kan man då sköta sina kunder och driva sitt företag?” blir det som förmedlas.
Facebook kan även vara en utmärkt kanal för att komplettera den egna hemsidan som kan vara mera statisk. Facebook blir då där nyheter och information regelbundet uppdateras. Möjligheten att nå ut är helt fantastisk med många länkar ut och samtidigt att få en dialog med kunder skapar många nya affärer.
Man kan även starta upp en tillfällig sida i sociala medier där man aktivt berättar om en kampanj som man bedriver. Syftet att värva kunder/medlemmar genom att ge tips, svara på frågor.

Summerat:
Betänk att det är ett heltidsengagemang att uppdatera en Facebook-sida eller liknande! Se till att ha ett klart syfte och målsättning innan ni startar t ex en Facebook-grupp. Att planlöst lägga upp en massa inlägg kommer ofelbart att resultera i en flopp. Tänk alltså på att tydligt för dig själv definiera varför du startar sidan och vad du vill uppnå med den. Tänk också på att de nya kunder som ni når kan vara omotiverade att ta till sig produktinformation. Många vill att Facebook skall förbli ett socialt nätverk där företagen inte skall vara välkomna.