Bra webbdesign i Skellefteå:

webbdesign i skellefteåWebbdesign i Skellefteå och i Umeå. Vi skapar snygga, kreativa och kommunikativa webbplatser, som bygger och förstärker ert varumärke och företag.
Webbdesign snabbt blir snabbt väldigt komplext, och att det kan bli mycket att göra, utöver att koda funktionalitet. Ett dilemma är att du inte har någon nytta av en bra design som inte är implementerad, å ena sidan. Men å andra sidan har du inte heller någon nytta av en implementation som är svårbrukbar eller till och med helt obrukbar för målgruppen, eller som är avsevärt sämre än konkurrerande sajter. Det gäller att bäst möjligt utnyttja CSS, och PHP för att göra webbsidan bättre.

 • Sajtens struktur: De olika sätt du kan länka mellan vyer (statiska delar av din sajt), mellan innehåll som hör ihop (hypertext), och mellan innehåll som ofta byts ut (strömmar).
 • Sökfunktionen: Du kan läsa om olika sätt som finns för att förbättra träffsäkerheten hos sökmotorer.
 • Att dyka upp: Hur du guidar någon som dyker upp på din sajt från andra webbsidor, till exempel sökmotorer.
 • Genre: Hur du gör avvägningen mellan interaktion som är ny och spännande, och interaktion som känns igen.
 • Konsekvent beteende: Du får exempel på misstag som illustrerar varför konsekvent interaktionsdesign är viktig. Så att sajten beter sig på ett förutsägbart sätt.
 • Navigation: Du får tumregler för hur navigationselement så som menyer kan utformas.
 • Hypertext: Du får också tumregler för hur hypertexter, det vill säga information som är associerad med annan information, kan utformas.
 • Strömmar: Dessutom får du tumregler för hur strömmar kan utformas. Det använder du för information som ofta byts ut på dina sidor. Med strömmar kan användaren hitta saker utan att behöva söka.
 • Sökning:Exempel finns också på hur sökfunktionen bör bete sig.
 • Som komplement till informationsarkitektur och tumregler för sajten, hittar du också tumregler för hur lättbegripliga och lättlästa sidor kan utformas.
 • Gestaltlagar: Du får en beskrivning av vad psykologerna kallar gestaltlagar, som handlar om hur du grupperar sidelement.
 • Tillgänglighet: Du får en beskrivning av hur du kan göra dina sidor mer tillgängliga för personer med syn- och hörselhandikapp.
 • Detaljer: Dessutom får du tumregler för utformning av detaljer på dina sidor, så som text, bilder och länkar.

Kontakta oss för en första diskussion kostar inget. KLICKA HÄR