Bra utbildning behöver bra innehåll. Västerbottniska webb utvecklings företaget Inline Services Sweden med verksamhet både i Skellefteå och Umeå har i dagarna påbörjat arbetet med att bygga innehåll till nytt webbaserat utbildningsmaterial för digitala självstudiekurser.
Utveckling av webb utbildningUtbildningarna är ämnade för nästa version av Microsoft Office, en version som rullar ut nästa år och kommer då att heta Office 2019. Det blir ett stort antal tutorials (interaktiva digitala självstudiekurser) för Office programmen Word, Excel, PowerPoint och Acess.
Inline har idag fem nyrekryterade konsulter som arbetar med att framställa material till denna order. Verktyget som i huvudsak används i produktionen är Adobe Captivate.

Det är den amerikanska leverantören av utbildningssystem Paradigm Education Solutions i Minnesota USA som står bakom uppdraget.