Sökmotoroptimering eller SEO som det ofta förkortas till är ett samlingsnamn på de metoder och tekniker som man använder för att komma så högt upp som möjligt när personer, via sin webbläsare, söker information. För att kunna lyckas krävs dels kunskap om hur sökmotorerna arbetar samt en kunskap om hur folk i företagets målgrupp använder sökord. Den typen av kunskap som gäller hur sökmotorerna arbetar är delvis känd och hålls delvis hemlig av sökmotorerna.

Att välja sökord.

barnstol

Vad söker en målgrupp på för att hitta denna produkt?

Förmodligen någon eller några av dessa: ”barnstol”, ”matstol”, ”säker stol barn”, ”matplats barn”, ”stol barn”, ”tripp trapp stol”, ”annat????”
Att komma fram till rätt sökord och sökordsfraser är något av det allra första man bör ta fram när man vill optimera sin webbsida. Meningen är att få besökare till sidan som gör någonting som sidägaren önskar (konverterar), det vill säga som köper, laddar hem eller anmäler sig på ett eller annat sätt. Målet med sökmotoroptimeringen behöver alltså inte nödvändigtvis vara att öka trafiken till sidan utan ännu mer viktigt att se till att få kvalitet (konverteringsvillighet) i besöken.

Gör en förteckning av de ord som målgruppen kan tänkas använda i sökmotorerna när de söker efter något som erbjuds via webbsidan. Genom att sätta ord på exakt vad företaget erbjuder eller sprider information om, kan dessa sökord även nyttjas av de delar av verksamheten som inte är bunden av webbsidan.

Här är några tips inför valet av sökord och sökordsfraser.

Bortse från egna kunskaper. Försök utgå från målgruppens vardagskunskaper sådant som är allmänt känt inom målgruppen om företagets produkter och tjänster. Utgå inte från att målgruppen känner till varken företagsnamn eller facktermer. De söker efter vad de behöver och kan även använda diverse synonymer om de inte hittar rätt från början. Däremot kan de aldrig komma på saker de inte visste fanns.
Använd gärna pluralformer. Användare söker oftare golfresor än golfresa, ringsignaler än ringsignal, böcker än bok etcetera.
Använd fraser. Att optimera 2-3 på varandra följande ord ger betydligt bättre möjlighet till höga positioner än enstaka ord. Låt ett huvudsökord ingå i sökfrasen. Detta ökar dessutom möjligheterna att komma högt på det enstaka ordet/begreppet.
Exempel: Istället för att satsa allt på ”golfresor” så kan man optimera på begreppen ”golfresor till Spanien”, ”golfresor till Skottland”, ”golfresor weekend”. På detta sätt optimerar man automatiskt för golfresor, men på ett mer naturligt sätt än om man skulle försöka optimera endast golfresor allmänt.
Ha inte för bråttom. Det sökord eller sökordsfras som känns självklart ena dagen, kan med lite eftertanke verka ogenomtänkt. Låt valet av nyckelord ta tid, hur självklara de än kan verka. Börja inte implementera något på webbsidan innan sökorden sjunkit in ordentligt. Testa gärna sökorden på någon eller några av sökmotorerna.
Exempel: Om ett sökord har flera betydelser och riskerar att bli oprecist så bör det undvikas använd inte ”jord”, om det är trädgårdsprodukter man vill annonsera om, utan använd ”trädgårdsjord” istället. Eller om ordet översatt till annat språk skulle betyda något helt annat.
Tänk ”horisontellt” i flera dimensioner. Fastna inte på specifika produktnamnet (Dammsugare). Försök att använda i marknadsföringstermer (billiga dammsugare på nätet), i geografiska termer (Dammsugare Stockholm), guider (Städtips dammsugare) och konsumentupplysning (test av dammsugare, bästa dammsugaren).
Varianter. Även om man satsar på golfresor så bör ”golfresa” också förekomma på webbsidan. Dessutom bör de viktigaste begreppen yngla av sig till synonymer, alternativa stavningar och gärna även i associationsbanor. Sökmotorerna gör jämförelser mellan olika teman. En webbsida om dammsugare som också handlar om städning kommer högre än en som handlar om dammsugare och segelbåtar. Detta på grund av att begreppen städning och dammsugare ofta återfinns på samma webbsidor och sökmotorerna anser då att temat städning – dammsugare är eftersökt. Utgå alltså från de viktigaste nyckelorden, men associera vidare. Din webbsida om dammsugare kanske ska handla om städning i allmänhet också.