Projektbeskrivning

Sáminuorra, riksorganisationerna Same Ätnam och Samernas Riksförbund har bildat av Den Samiska Minnesfonden. Inline bygger en lösning för hantering av inkomna gåvor och minnesblad.