1. Osäkerhet kring vilka villkor som gäller vid köp är den vanligaste orsaken till varför e-handels kunden avbryter sitt köp.
  2. Osäkerhet kring de betalsätt som butiken är den näst största källan till varför kunden väljer att inte genomföra köp i webbutiken.

Ungefär två tredjedelar av kunderna väljer att avbryta sitt köp på grund av någon av ovanstående orsaker. En stor andel som plötsligt vid utcheckningen upptäcker att det har tillkommit extra kostnader (t.ex. frakt, kortavgifter mm) väljer att avbryta köpet. Det är stor anledning att helt och hållet inkludera dessa kostnader eller att vara väldigt tydlig gällande villkoren.

När det gäller betallösning så väljer Svenskarna helst kort ca: 40% följt av bankbetalning och Faktura med ca: 25% vardera. I Sverige så är det alltså viktigt att man har dessa tre betallösningar. Tittar man på försäljning i andra länder så skiljer det sig från land till land. I Danmark så handlar man med kort hela närmare 90% av danskarna är kortbetalare i webbutiker faktura och bankbetalning är endast i begränsad omfattning.