Det finns några olika lagar som reglerar informationen som finns på websiten några av de viktiga för köparen är:

 1. E-handelslagen eller ” Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster”
 2. Konsumentköplagen
 3. Marknadsföringslagen
 4. Distans och Hemförsäljningslagen

 

1. Följande information kräver E-handelslagen på webbsiten:

 • Information om säljaren, företagsnamn, organisationsnummer, gatuadress, e-post och/eller telefon skall framgå på exempelvis en informationssida.
 • Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer skall det anges.
 • Krav när du gör en beställning
 • Det ska tydligt framgå på vilka språk man kan göra en beställning och vilket språk som avtal/bekräftelse kan skrivas på.
 • Säljaren skall dessutom ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt att upptäcka och rätta till fel i inmatning innan beställning slutförs. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg köparen måste gå igenom för att göra en beställning.
 • Det skall alltid utan dröjsmål skickas en beställningsbekräftelse med e-post.
 • Avtalsvillkoren som rör en beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt så att köparen kan spara dem.

2. Följande krav ställer konsumentköplagen på e-handelssiten:

 • Säljaren skall åtgärda fel som uppstår i en produkt inom 6 månader från inköpstillfället (kallas tillverkningsfel).
 • En kund har rätt att reklamera en vara (reklamationsrätt) upp till 3 år efter inköpstillfället. Efter eventuell garanti har löpt ut är det dock upp till kunden att bevisa att felet beror på tillverkningsfel och ej handhavendefel eller liknande.

3. Marknadsföringslagen kräver följande av webbsiten:

 • Marknadsföringen på websiten måste stämma överens med god marknadsföringssed. Den får inte vara vilseledande eller aggressiv. Man måste för de produkter man säljer ange:
 1. Produktens utmärkande egenskaper,
 2. Pris och jämförpris.
 3. Näringsidkarens identitet och geografiska adress.
 4. Villkor för betalning och leverans.
 5. Rutiner för hantering av reklamationer, information om ångerrätt eller rätt att häva ett köp.

4. Distans och hemförsäljningslagen måste också tas hänsyn till avseende webbsiten.

 • Lagen kräver att information om ångerrätten måste finnas på webbsiten. Köparen har enligt lagen rätt att ångra ett köp, inom Sverige, inom 14 dagar Sverige. För handel från något från ett annat EU-land, kan då ångerrätten vara kortare än 14 dagar.

Några övriga punkter att ta hänsyn till:

 • Möjlighet till kontakt. Allmänt sett så bör företagets support och tillgänglighet anges i webbutiken på exempelvis kontakt sida. Det är viktigt att säljaren för att ge ett seriöst intryck talar om för sina kunder, när de kan förvänta sig mailsvar, exempelvis: ”Vi svarar inom 24 timmar”. Med detta menas ett personligt svar, ett autosvar räcker alltså inte för att du ska uppfylla gränsen 48 timmar om ditt svar inte har skickats till kunden innan dess.
 • Försäljning till minderåriga är inte tillåtet utan målsmans godkännande. Om man har misstänker beställning från minderårig så bör alltid personen som har lagt ordern kontaktas och kontrollera beställningen och målsmans godkännande. Tänk på att informera kunder om detta under köpvillkor.
 • Uppgifter om Personuppgiftslagen (PUL). Företaget bör följa samt informera kunder om personuppgifts lagen (PUL). Detta bör också ligga som en egen rubrik i websitens köpvillkor så att köparna är medvetna om hur uppgifterna hanteras som anges i websiten. Kund skall också informeras om att de har rätt att begära rättelse av sina uppgifter, utdrag samt att de kan raderas på begäran.