Lagar att följa i samband med e-handel.

Det finns några olika lagar som reglerar informationen som finns på websiten några av de viktiga för köparen är: E-handelslagen eller ” Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster” Konsumentköplagen Marknadsföringslagen Distans och Hemförsäljningslagen   1. Följande information kräver E-handelslagen på webbsiten: Information om säljaren, företagsnamn, organisationsnummer, gatuadress, e-post och/eller telefon skall framgå