WordPress det mest använda.

Inline levererar ett system som baseras på en källkod som idag är det världsledande i antalet användare. Var sjätte webbsida ar i nuläget byggd med det användarvänliga publiceringsverktyget WordPress, vi pratar då alltså om över 60 miljoner (60.000.000) sidor och det ökar varje dag med 100.000 nya sidor. Fördelarna med att ha en väl använd